PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

SEKILAS TENTANG

TK Negeri Pembina Surabaya

TK Negeri pembina Tk I Propinsi Jawa Timur adalah salah satu TK Negeri Pembina di Indonesia yang didirikan berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0219/0/1981 Tanggal 14 Juli 1981. TK Negeri Pembina ini dikelola dan dibina langsung oleh Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur.